Ann-kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen skal lede utvalget, og fvn.no opplyser om at hun har jobbet med forebyggende arbeid i mange år, blant annet som leder for Interpols arbeidsgruppe for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn.
Les mer om saken hos fvn her: Fylkesmann Ann-kristin Olsen leder utvalg som gjennomgår barnevoldssaker

Du kan også lese mer på regjeringen.no sine nettsider: Ann-Kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Vi gratulerer vår dyktige fylkesmann med det viktige vervet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no