Ann-kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen skal lede utvalget, og fvn.no opplyser om at hun har jobbet med forebyggende arbeid i mange år, blant annet som leder for Interpols arbeidsgruppe for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn.
Les mer om saken hos fvn her: Fylkesmann Ann-kristin Olsen leder utvalg som gjennomgår barnevoldssaker

Du kan også lese mer på regjeringen.no sine nettsider: Ann-Kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Vi gratulerer vår dyktige fylkesmann med det viktige vervet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.