Ann-Kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Fylkesmann Ann Kristin Olsen. Foto: stemmerettsjubileet.va.no

Fylkesmann Ann Kristin Olsen. Arkivfoto: stemmerettsjubileet.va.no

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Målet er å avdekke mulige svikt i det offentliges håndtering, for å forebygge slike saker i fremtiden. Fylkesmann Ann-Kristin Olsen skal lede utvalget, og fvn.no opplyser om at hun har jobbet med forebyggende arbeid i mange år, blant annet som leder for Interpols arbeidsgruppe for bekjempelse av seksuelle overgrep mot barn. Les mer om saken hos fvn her: Fylkesmann Ann-kristin Olsen leder utvalg som gjennomgår barnevoldssaker Du kan også lese mer på regjeringen.no sine nettsider: Ann-Kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker Vi gratulerer vår dyktige fylkesmann med det viktige vervet.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no