Anniken Huitfeldt om likestilling i arbeidslivet

Norge har ett av Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. I tillegg er to av tre ledere er menn. Blant topplederne er under én av fem kvinner. Nærmere halvparten av de sysselsatte kvinnene jobber deltid. Stort sett er det bare kvinner som ufrivillig arbeider med svært små stillingsbrøker. Det er altså et langt stykke igjen til likestilling i arbeidslivet.

Likestillingsloven pålegger alle virksomheter å arbeide for likestilling mellom kjønnene. Alle bedrifter skal med andre ord iverksette aktiviteter i egen virksomhet som fremmer likestillingen. Fra og med 2006 fikk næringslivet en plikt til å rapportere om likestilling blant ansatte. Hvordan rapporterer en bedrift om likestilling? Det er flere ting man måler: Hvem tjener mest, hvem sitter i ledelsen, er det kvinner eller menn som tar ut mest permisjon? Er tilbudet om videreutdanning benyttet av kvinner eller menn? Hva med sykemelding?

Mer på departementets nettsider

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.