Arbeid Etterlyses – «Alle på radio er jo like blinde»

Foto: Jon Anders Møllen/NRK SØRLANDET

Å fortelle en blindevits, ufarliggjør det å snakke om blinde, forklarer Yngve Stiansen. Han er i fast jobb, har vært 11-12 år i radio, men er heldig i sin situasjon som svaksynt, og henviser til en dyster statistikk om sysselsatte med funksjonshemninger, spesielt synshemmede, med en arbeidsledighet på hele 70 %.

Ordinær ledighet ligger på 3-4 %. Vi får ikke jobb selv om vi vil. Vi må bevise at vi er gode nok. Den eneste måten å overbevise en arbeidsgiver på, er å vise hva du kan, og at de har sett at du kan. Og dette blir jo vanskelig dersom man aldri blir gitt denne muligheten. Stiansen mener at angrep er det beste forsvar. At når man ikke er trygg på, eller ønsker å snakke om, sin egen funksjonshemming, så gjør ikke andre det heller. En gang på jobb, så snubla jeg i en stol som sto i veien. «Nå må du se deg for da Yngve» kom det da fra kollegaene mine. De hadde aldri turt å si dette, dersom jeg ikke hadde ufarliggjort meg selv! Ser dere? sier han spøkefullt.

Synshemmede er uønskede blant mange arbeidsgivere, og er på sisteplass blant de gruppene arbeidsgivere ikke har lyst til å ansette. Dette vitner om fordommer og mangel på kunnskap. Arbeidsgivere sier ofte at ‘her jobber vi med PC og telefon, så derfor går det nok ikke’. Jeg har begge deler jeg, ler Stiansen, og forklarer at de hjelpemidlene blinde hadde før, i stor grad har blitt til apper på telefonen, som fungerer som en godt hjelpemiddel. Arbeidsgivere vet ikke om disse appene. Hvordan kan de egentlig vite noe om at vi som er synshemmede ikke er like effektive? Ja, kanskje vi trenger bitte granne mer tid på å komme i siget, men etter det er vi minst like effektive som de andre. Og på radio er jo alle like blinde. Mange arbeidsgivere har mye å lære, og kan lett tilrettelegge, med støtte fra NAV, for at noen med synshemming eller annen funksjonshemming, skal få komme ut i arbeid.

Tilretteleggingen det er snakk om heter ‘Inkluderingsdugnaden’, og ble under Likestillingskonferansen presentert av Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant for Høyre. Inkluderingsdugnaden har fokus på sysselsetting av de som har «hull i CV-en» eller nedsatt funksjonsevne. Folk som Yngve. Mange av disse har nemlig riktig kompetanse, men funksjonshemningen står i veien. Prosjektet fra NAV skal gjøre det lettere for arbeidsgivere å rekruttere fra denne målgruppa. Det skal informeres om funksjonsassistanse og andre virkemidler, som for eksempel IJS – individuell jobbstøtte. Inkluderingsdugnaden fungerer på den måten at personer fra NAV reiser rundt i næringen for å finne ut hva behovet er, for deretter å matche dette behovet med tilgjengelige ressurser.

En annen historie er om Anne Falch Skaran, som fikk epilepsi i voksen alder. Hun falt ut fra arbeidslivet, noe som fikk ringvirkninger i hjemmet. Etter en lang prosess fikk hun jobb på UiA, i en tilrettelagt stilling. Hun er nå tilknyttet Kommunikasjonsavdelingen og jobber på oppdrag. Hun får de oppdragene som har langsiktige rammer, slik at dersom hun skulle få et anfall og bli hindret å jobbe i en liten periode, kan hun fortsette med oppdraget når hun føler seg bra igjen. Å få gjennomført dette, og det å få gjennomslag, krever at man står på hele veien. Tankene Anne har rundt det å være i arbeid er like tankene Karl Marx hadde – at mennesker skaper seg selv gjennom arbeidet. Det gjør mye for selvtilliten å stå i jobb. Identitet er mer enn bare jobben, man får fram identiteten når man jobber – man får selvtillit og blir en hel person.

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 20.12.2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no