Arbeid Etterlyses: Deltidskultur og 4-dagers skoleuke

- Vi fortsetter med innlegg fra årets likestillingskonferanse på UiA, og i denne delen er det ufrivillig deltidsarbeid og 4-dagers skoleuke som er temaet.

Deltid avler deltid

LO’s nestleder, Peggy H. Følsvik, tok til orde for ufrivillig deltid, under årets likestilingskonferanse. Likelønnsgapet er i dag på 12,9 % - men det er når vi tar utgangspunkt i at kvinner og menn jobber heltid. Når vi regner med deltid, er likelønnsgapet på hele 30 %. Følsvik tar oss igjennom et historisk tilbakeblikk. For 50 år siden var de kvinnene som var i arbeid, ansatt i heltidsstillinger. De skulle slutte i jobben når de ble gift, og idealet var å være hjemmeværende husmor. Deltid vokste etter hvert fram som en måte å organisere arbeid på. Helsetjenester var stort sett heltidsstillinger fram til 1985. Helgearbeidet ble på denne tiden redusert fra annenhver helg, til tredje hver helg, og her måtte det etableres nye små stillinger. Deltid kan ikke forklares med at kvinner vil jobbe deltid, det forklares med hvordan vi vil organisere arbeidet. I mannsdominerte yrker finner vi nesten ingen form for deltid, men i kvinnedominerte yrker finner vi mye. Følsvik trekker inn at lav stillingsprosent fører til usikker inntekt, noe som handler om manglende likestilling i samfunnet og i heimen – Hvorfor skal kvinnene ha vikeplikt?

Gapet mellom Agder og resten av landet har økt. Holdninger er mindre likestilte her enn i resten av landet. «Men vi vet at rammebetingelser endrer holdninger. Fedrekvoten er et eksempel på det. Det vi også vet er at deltid avler deltid. Heltid må være regelen for at kvinner skal kunne gå i banken for få seg lån. Deltidsarbeid er et likestillings- og arbeidslivproblem».

4-dagers skoleuke og verdikrangling

Forsker Øyvind Hellang fra Norce, trekker inn den kjente og omdiskuterte 4-dagersskolen i debatten om deltid. Hellang understreker at skolefri på onsdager på 1.-4. klassetrinnet, ikke bare er et Agder-fenomen, men også vanlig i fylker som Telemark, og Sogn og Fjordane. I kommunene som opererer med 4 dagers uke, er næringen også tilpasset dette. Strukturen legger et press på at man skal kunne gå ned stilling, og gjør at mange velger omsorgssektor med deltid, framfor andre yrker som opererer med heltidsstillinger. Hellang mener det er viktig at arbeidsgivere gjør ansatte til kulturbærere. Foreldre og politikere slår hverandre i hodet med verdier. Handler dette om skolen eller handler dette om en kultur som påvirker samfunnet? Hva betyr egentlig familieverdier? Handler det om antall timer hjemme med barnet ditt, eller handler det om gode nok bussruter? Hellang mener kommunene må bli tydeligere på hva som er gevinsten og hva som er kostnaden med de eksisterende løsningene, og komme med konkrete tiltak.

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 29.11.2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no