Arbeid Etterlyses – Om å stå på stasjonen og se toget kjøre fra deg

Jan-Kristoffer Dale snakket om oppvekst i sitt innlegg på likestillingskonferansen, og delte sin egen sterke livshistorie til en beveget sal. Jan-Kristoffer er barnehagelærer og forfatter, men opplyser at ingen av delene definerer han, men heller reparerer han. Boken hans ‘Arbeidernever’ handler om sinne og raseri, om en drop-out fra Froland, oppvokst i en arbeiderklassefamilie som var preget av uroligheter i både økonomisk og psykisk form. Han forteller om en angstfylt barndom hvor han ble mobbet for overvekt, og hvor han og broren gruet seg til skolen, til bussen, til alt. Da han nådde videregående, ble han å følge etter venner i deres valg, men var på dette tidspunktet helt utslitt etter alt. Utslitt etter årevis med mobbing fra lærere og medelever, utslitt etter usikkerhet og angst.

På dette tidspunktet ble jeg stående igjen på perrongen og se toget kjøre av sted. Alle vennene gikk videre med skole og jobb. Det som er status for min generasjon er å kunne ha fleksitid, master eller bachelor. Tittelen på boka kommer herfra, da jeg sto igjen på perrongen og måtte finne på noe annet å gjøre. Dale fikk seg jobb på en fabrikk, hvor han gikk på kontrakt fra bemanningsbyrå i årevis. Han gikk og skammet seg over å ikke ha klart det skoleløpet som var forventet. Det er tapere som ikke klarer det. Man blir definert som lat eller arbeidssky. Jeg kan fortelle dere at de som går utenfor arbeidslivet, de er ikke late – de er redde. Han forteller videre at hans mor en gang kommenterte hendene hans, at han hadde arbeidsnever. Arbeidsnever betydde at man sto opp på morgenen, at man bidro, fikk til ting. Selv om han jobbet på fabrikken i mange år, tok det lang tid før han fikk fast stilling – bemanningsbransjen har ingenting i arbeidslivet å gjøre. Det er håpløst, det er umenneskelig. Stabilitet er det viktigste vi har – vi trenger å føle at vi er en del av noe. Dale ønsker å bidra med et perspektiv kanskje ikke mange har opplevd. Hans budskap er å se hverandre, se barna, og de som låser seg inne på rommet sitt – De yngste er de viktigste.

Arbeid og inkludering – to sider av samme sak

Jon Rognstad fra FAFO mener vi har laget et samfunn hvor det ikke er meningsfullt å satse, og stiller spørsmålstegn ved om vi får noe igjen for det. Egalitet, retten til likhet, har stor verdi i Norge. Når det kommer til å ansette, ser ledere spesielt på to ting: man må passe inn og være personlig egnet. Det handler ikke om hva du kan eller er, men hvordan du er og hvordan du gjør det. Men hvor viktig er egentlig disse tingene i forhold til selve jobben som skal gjøres? Må man for eksempel ha fast håndtrykk og samme humor som sjefen for å være god på IT? På arbeidsplassen favoriseres visste typer mennesker, de som utgjør majoriteten. De som står utenfor, er de som bryter med majoriteten. Tror vi virkelig at det er minoritetene som skal løse dette problemet? Rognstad forklarer at det er vi som må jobbe for dette. Også han påpeker viktigheten av fellesskapsfølelsen. Integrasjon handler om hva som skjer i livet mellom husene, etter jobb. Ikke bare på arbeidsplassen – det å føle seg som en del av felleskapet.

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 06.12.2019

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no