Arbeiderpartiet støtter Senter for likestilling

I et innlegg i Avisen Agder i dag, går Vest-Agder Arbeiderpartis leder Linda Verdal ut med bred støtte til Senter for likestilling.

"Bare med tilstrekkelig finansiering kan senteret utvikles til det slagkraftige instrumentet det var ment å være i arbeidet for å bedre levekårene og likestillingen i landsdelen.", skriver hun og oppfordrer til en millionsatsing på senteret. Oppfordringen adresseres blant annet fylkeskommunene, Agderrådet og Sørlandets Kompetansefond.

Les hele saken på Avisen Agders nettside: http://avisenagder.no/index.php?NyhetID=9525&page=vis_nyhet

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no