Arbeidsliv og familieliv i balanse

17. og 18. november arrangerer Senter for likestilling og Likestilling- og integreringsutvalget ved UiA, konferansen “Arbeidsliv og familieliv i balanse”. Dette er en regional konferanse med fokus på et familievennlig arbeidsliv.

Konferansen er en oppfølger av de nasjonale konferansene som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har arrangert om samme tema, og er et fellesarrangement mellom Universitetet i Agders årlige Likestillingskonferanse og Senter for likestilling. Målgruppen er private og offentlige virksomheter, og da spesielt det lokale næringslivet i regionen. Andre interesserte er også velkommen til å delta.

Les mer på konferansens nettsider: http://senterforlikestilling.org/konferanser/arbeidsliv-og-familieliv-i-balanse/ 


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no