Arbeidsvilkår i norsk forskning

Arbeidsvilkår i norsk forskning. Vabø og Ramberg, Nifu Step

Arbeidsvilkår i norsk forskning. Vabø og Ramberg, Nifu Step

Fra nifu.no

NIFU STEP har gjennomført en undersøkelse av arbeidsvilkårene til vitenskapelig ansatte ved norske forskningsinstitusjoner - universiteter, vitenskapelige høyskoler og i instituttsektoren. Vel 1800 forskere deltok i undersøkelsen.

Respondentene ble spurt om deres vurdering av ressurssituasjonen, både når det gjelder tilgangen på økonomiske ressurser, støttepersonell og fysiske fasiliteter, av forholdet mellom forskning og undervisning og deres oppfatning av ledelse, organisasjon og arbeidsmiljø.

I universitetssektoren var det større misnøye med finansiering og ressurser enn i instituttsektoren. Men forventningene til forskningsproduktivitet ses som en trussel mot kvaliteten på forskningen uansett sektor.

Kvinner deltar i mindre grad enn menn i internasjonalt forskningssamarbeid og i fagfellevurdering. De erfarer også i mindre grad enn sine mannlige kolleger synergi mellom forskning og undervisning og de er mer misfornøyde når det gjelder kommunikasjon med ledelsen.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no