Årets beste sosiologiske artikler i 2014 er kåret

Årets beste norsk-språklige sosiologiske artikkel 2014 handlet om fedre, sønner og likestilling i hjemmet. Senter for likestilling gratulerer Herlofson og Ugreninov med prisen!
Årets priser ble delt ut på Sosiologforeningens vinterseminar sist helg. Herlofson og Ugreninov fikk prisen for beste norskspråklige artikkel 2014 for artikkelen Er omsorgsfulle fedre omsorgsfulle sønner? Likestilling hjemme og hjelp til eldre foreldre. Artikkelen var publisert i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/2014. Sakslind, Rune & Skarpenes fikk prisen for beste ikke-norskspråklige artikkel 2014 for artikkelen “Morality and the Middle Class. The European pattern and the Norwegian singularity”.  Artikkelen var publisert i Journal of Social History, 48:2 (Winter 2014). I tillegg fikk tre ISF-forskere hederlig omtale for sine artikler: Julia Orupabo: Interseksjonalitet i praksis            Arnfinn H. Midtbøen: The context of employment discrimination Marjan Nadim: Reinterpreting the relation between motherhood and paid work  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no