Aktivitets- og redgjørelsesplikten (ARP)

De aller fleste private og offentlige virksomheter av en viss størrelse er gjennom Likestillingsloven, Diskrimineringsloven og  Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålagt å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot de nevne lovenes formål. De er videre pålagt å redegjøre for den faktiske tilstanden (...) i virksomheten.

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakkasering. I årsberetningen eller årsbudsjettet skal virksomheter rapportere om tiltak for å øke likestilling og hindre diskriminering i egen virksomhet og overfor egne brukere. Dette gjelder tiltak som er planlagt, iverksatt og eventuelt gjennomført. Videre må mål, tidsplan for gjennomføring og status angis.

Mer informasjon om ARP kan du finne hos Likestillings- og diskrimineringsombudet ved å følge disse lenkene:

Det er utarbeidet flere enkle og nyttige brosjyrer og veiledere i forbindelse med ARP. Klikk på bildene under for å gå til LDOs nedlastingsside. Mer materiell kan lastes ned fra www.ldo.no.

Spør oss!

Senter for likestilling har god kompetanse på dette området, og kan tilby både rådgivning og opplæring for de som er interessert i dette. Ta kontakt for mer informasjon.

Likestilling og mangfold - Håndbok for arbeidslivet

Likestilling og mangfold - Håndbok for arbeidslivet

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering - Veileder

Hvordan fremme likestilling og hindre diskriminering - Veileder

Veiledning til bedre likestillings-redegjørelser

Veiledning til bedre likestillings-redegjørelser

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no