Etter- og videreutdanningskurs

I samarbeid med EVU-enheten (etter- og videreutdanningsenheten) ved UiA har Senter for likestilling utviklet og gjennomført to etter- og videreutdanningskurs. Ett om mangfold og likestilling i offentlig sektor, som ble gjennomført i 2013 og ett om lhbt-perspektiver for offentlig sektor, som ble gjennomført i 2015. Klikk på lenkene under for mer informasjon. 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.