Etter- og videreutdanningskurs

I samarbeid med EVU-enheten (etter- og videreutdanningsenheten) ved UiA har Senter for likestilling utviklet og gjennomført to etter- og videreutdanningskurs. Ett om mangfold og likestilling i offentlig sektor, som ble gjennomført i 2013 og ett om lhbt-perspektiver for offentlig sektor, som ble gjennomført i 2015. Klikk på lenkene under for mer informasjon. 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no