LHBT-perspektiver for offentlig sektor 2015

Hvordan er det å være LHBT-person i Norge? Får LHBT-person tilgang til likeverdige tjenester? Senter for likestilling ved Universitetet i Agder tilbyr nå et innføringskurs i LHBT-feltet.

Fra og med 1. januar 2014 plikter arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Med utgangspunkt i denne loven og regjerningens handlingsplan for LHBT-personer har Senter for likestilling ved Universitetet i Agder utviklet et todagers kurs. Kurset har som formål å gi deltakerne praktisk verktøy og kunnskap til å jobbe med likestilling og inkludering blant LHBT-personer.

Målgruppe: Kurset er spesielt rettet mot ansatte i offentlig sektor og er aktuelt for personer som jobber med personal, folkehelse og planarbeid. Kurset vil også være særlig aktuelt for yrkesgrupper som helse- og sosialarbeidere, helsesøstre, ungdomsarbeidere, sosiallærere og rådgivere i skolen. Ansatte i NAV, barnevern, psykiatri, sykehjem og eldreomsorg, rettsvesen og rusomsorg vil også ha godt utbytte av kurset.

Last ned Program dag 1 for mer info.

Fokus: En innføring i begreper, definisjoner, historikk, fakta, roller og plikter. Praktisk implementering av LHBT i plan- og styringsdokumenter.

 • Hans Wiggo Kristiansen, Bufdir
  • Kjønnede minoriteter og seksuelle minoriteterEn introduksjon av hva det vil si å være trans og/eller skeiv.
 • Ragnar Lie, Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
  • Diskrimineringsvern og lovverkFra og med 1. januar 2014 plikter arbeidsgivere å arbeide aktivt, målrettet og planmessig mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Hva sier loven egentlig? Hva innebærer dette for deg og din bedrift/organisasjon?
  • Aktivitets- og redegjørelsespliktenHvordan rapportere etter den nye loven av 1.januar 2014? Redegjørelsesplikten for LHBT-området på 1-2-3.
  • Workshop Vi jobber med ulike case i forhold til lovverk, diskrimineringsvern og aktivitets- og redegjørelsesplikten
 • Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden
  • Skeive minoriteterHvordan kan du som offentlig tjenesteyter arbeide i forhold til LHBT og etniske minoriteter, eller LHBT og tvangsekteskap/ære/vold-tematikk? Hvor kan du gå for å få veiledning og hjelp?
  • Workshop Vi jobber med ulike praktiske case for å øve oss på hvordan vi som offentlige tjenesteytere kan best møte denne gruppen
 • Ingvild Kvilekval, Bergen kommune
  • LHBT-perspektiv i planarbeidBergen kommunen er en foregangskommune når det gjelder implementering av LHBT-perspektivet i planarbeidet. Bergen har valgt å lage en egen LHBT-plan. Hvorfor egen plan? Hva er fordelen og ulempene?

Last ned Program dag 2 for mer informasjon.

Fokus: Hva sier forskningen om det å være LHBT i Norge? Utfordringer og forebygging. Praktisk implementering av LHBT skole, helse og arbeidsliv.

 • Norman Anderssen,Universitetet i Bergen og Uni Research
  • Presentasjon av rapport «Seksuell orientering og levekår»Hvilke utfordringer står LHBT-personer ovenfor i forhold til helse og levekår? Hvordan er situasjonen for LHBT-personer i Norge i dag?
 • Helga Eggebø, Kun – Senter for kunnskap og likestilling
  • Presentasjon av rapporten «Skeiv på bygda»Hvordan er det å være skeiv på bygda? Hvilke utfordringer og muligheter finnes? Hva bør du som offentlig tjenesteutøver vite for å yte god og likeverdig service?
  • Presentasjon av rapporten «Alskens folk: levevilkår, livssituasjon og livskvalitet for personer med kjønnsidentitets-tematikk»Hvordan er det å være transperson i dag? Hvordan opplever de møtet med det offentlige tjenesteapparatet? Hvilke tjenester er det transpersoner har behov for? Hvordan kan du som offentlig tjenesteyter møte transpersoner på en måte som gjør deres levevilkår og livssituasjon bedre?
 • Arne B. Grønningssæter, Fafo
  • Presentasjon av boken «Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper»Hva sier forskningen om hvordan det er å leve som lesbisk, homofil, bifil eller transperson i Norge når man har ikke-vestlig etnisk minoritetsbakgrunn? Rapporten er basert på feltarbeid og intervjuer blant LHBT-personer med ulik etnisk bakgrunn og tegner opp ulike erfaringer.
 • Nina Sinding-LarsenRosa kompetanse
  • LHBT perspektiv i helse og skole.Hva slags kompetanse trenger vi i skole og helsevesen for å kunne forebygge problemer og møte personer på korrekt måte?
  • LHBT-perspektiv i arbeidslivetHvordan kan du som arbeidsgiver og kollega opptre trygt og inkluderende ovenfor alle? Hvorfor det er viktig å skape tillit og åpenhet på arbeidsplassen.
 • Toril Hogstad, Kristiansand Kommune
 • Lene Tønnessen, LLH Sør
  • Hvordan presentere LHBT-tema på arbeidsplassen?Hvordan skal du presentere det du har lært til dine kolleger/ledere? Hvilke instanser kan du spille videre på for veiledning og hjelp? Vi jobber med eksempelcase og deltakerne presenterer for hverandre.

Vi har hentet inn forelesere fra Kristiansand og Bergen kommune, Likestilling- og diskrimineringsombudet, Skeiv Verden, Rosa Kompetanse, KUN- Senter for kunnskap og likestilling og Fafo. Under ser du hvem det er som kommer, og hvilken kompetanse de har.

Hans Wiggo Kristiansen, LHBT-senteret.
Hans Wiggo er seniorrådgiver ved LHBT-senteret som er organisert under Bufdir. Hans Wiggo har bakgrunn som Dr.polit. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, forsket ved NOVA og Universitetet i Oslo, samt arbeidet som førsteamanuensis i samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Gjøvik og vikariert som førsteamanuensis ved barnevernsutdanninga ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Susanne Demou Øvergaard, Skeiv Verden
Susanne er generalsekretære i Skeiv Verden og har en bachelor i Fred og utvikling. Skeiv verdens misjon er å skape et levende og frigjørende flerkulturelt fellesskap. Skeiv verden gir støtte, råd og informasjon til lesbiske, homofile, bifile og trans- og queerpersoner (LHBTQ) med minoritetsbakgrunn og deres familier, og drive utadrettet informasjonsvirksomhet og holdningsendrende arbeide som fremmer integrering og likeverd.

Ragnar Lie, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Ragnar er jurist og seniorrådgiver ved LDO. Han har lang erfaring med å jobbe med lovverk og aktivitets- og redegjørelsesplikten for stat og kommune.

Arne Backer Grønningssæter, Fafo
Arne er seniorforsker og forskningsleder for velferd og levekår på Fafo. Han har bakgrunn som sosionom og forskningen hans har i hovedsak vært rettet mot velferdstjenester og utsatte gruppers levekår. Han har i de siste årene ledet en rekke forskningsprosjekter om LHBT, ikke minst har dette handlet om hva det betyr å være minoritet i minoriteten, diskriminering og heteronormativitet. Under EVU'en så vil Arne presentere rapporten"Åpne rom, lukkede rom. LHBT i etniske minoritetsgrupper".

Nina Sinding-Larsen, Rosa Kompetanse
Nina er leder for Rosa Kompetanse Helse og har bakgrunn som barnevernskonsulent/sosialpedagog. Hun har også jobbet for Oslo Røde Kors og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Helga Eggebø, KUN - Senter for kunnskap og likestilling
Helga Eggebø (ph.d) er sosiolog med doktorgrad fra Universitetet i Bergen. Avhandlingen handler om regulering av ekteskapsinnvandring til Norge. Helga har brei erfaring fra likestillingsarbeid gjennom politikk, utredningsarbeid, forskning og foredragsvirksomhet. Hun har tidligere arbeidet ved Barne- ungdoms- og familiedirektoratet og som politisk rådgiver på Stortinget. Fra 2010 til 2012 var hun medlem av det regjeringsoppnevnte likestillingsutvalget som leverte to NOUer om likestillingspolitikk.

Norman Anderssen, UniResearch/Universitetet i Bergen
Norman er professor og instituttleder ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen.  Han er også forsker I (20%) ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Research Helse.

Toril Hogstad, Kristiansand kommune
Toril er rådgiver i by- og samfunnsutviklingsenheten ved Kristiansand Kommune. Hun har tidligere jobbet som rådgiver i UDi. Toril mottok i 2015 på vegne av Kristiansand kommune LLHs homofrydpris for godt og brukerstyrt arbeid med strategiplan for likestilling hvor LHBT-feltet var godt representert.

Lene Tønnessen, Leder LLH Sør
Lene har sittet som leder for landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i Sør i en årrekke. Hun har bakgrunn fra Budstikka og et sterkt sosialt engasjement. Lene har spesielt bemerket seg i kirkedebatten, og har frontet LLH og LHBT-saker i regionen i flere år.

Kursdag 1

Kursdag 2

Bøker – til generell informasjon

Diverse andre ressurser – til generell informasjon

LHBT-organisasjoner

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no