Forskerforum

Forskerforum er en møtearena hvor inviterte forskere presenterer sin forskning. Målgruppe er forskere, stipendiater og masterstudenter.

Formen på forumet er i likhet med Likestillingsforumet basert på en eller flere forskeres fremlegging, med påfølgende lunsj og dialog mellom tilhørere og innleder. Til forskjell fra likestillingsforum som er åpent for alle, er forskerforum forbeholdt forskere/stipendiater/masterstudenter.

I forskerforum får man mulighet til å presentere noe man har lyst på innspill på, og det er også mulig å sende ut noe skriftlig i forkant dersom man ønsker det. Formålet med forskerforum er å skape en base for forskerne hvor de kan knytte kontakter, få tips til arbeidet, og selv gi tips til andre.

Forumet varer i ca. to timer og inkluderer presentasjon fra foredragsholdere og diskusjon med publikum samt lunsj og mulighet for mingling og nettverksbygging.

Invitasjon til Forskerforum blir lagt ut på våre nettsider, og blir også sendt ut via senterets nyhetsbrev.

Ta kontakt om du ønsker å få informasjon om forumet!

E-post: post@senterforlikestilling.org •  Telefon: 38 14 12 21  •  Mobil: 90 93 88 56

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.