Arbeidsliv og familieliv i balanse

Vi ønsker alle et arbeidsliv med attraktive arbeidsplasser, vekst og innovasjon. Gode muligheter til å kombinere arbeidsliv og familieliv er en av årsakene til at Norge klarer seg godt, både økonomisk og som velferdssamfunn. Arbeidsplasser som legger til rette for god balanse mellom arbeidsliv og familieliv, vil være attraktive og ha konkurransefortrinn.

"Arbeidsliv og familieliv i balanse" er en regional konferanse med fokus på et familievennlig arbeidsliv. Konferansen er en oppfølger av de nasjonale konferansene som Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har arrangert om samme tema, og er et fellesarrangement mellom Universitetet i Agders årlige Likestillingskonferanse og Senter for likestilling. Målgruppen er private og offentlige virksomheter, og da spesielt det lokale næringslivet i regionen. Vi oppfordrer også alle andre intersserte til å delta.

Konferansen åpner med lunsj kl. 11:00 torsdag 17. november og avsluttes etter lunsj fredag 18. november kl. 13:30. Deltakerne inviteres også til middag torsdag kveld. Konferansen er gratis, men de som ønsker å overnatte betaler overnattingen selv.

Konferansen arrangeres av Senter for likestilling og Universitetet i Agder, med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Det er fortsatt ledige plasser - men det er ikke lengre mulig å registrere seg for lunsj eller middag.

 

OPPDATERING PR. 15. NOV:

Frode Thuen stiller til nettdebatt på fvn.no i forbindelse med konferansen.
Mer info om NÅR kommer så fort dette er klart.

Thuen har innlegget "To liv på en gang: Utfordringer og og muligheter i møte med arbeid og hjem".

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no