Foredragsholdere

Terje Damman

 

Bilde av Terje Damman Terje Damman er fylkespolitiker i Vest-Agderhvor han representerer Høyre.

Damman er leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune.

Øystein Olsen Krogstad

 

Bilde av Øystein Krogstad

Øystein Olsen Krogstad har jobbet i politiet i 30 år, og har siden mars 2010 vært politioverbetjent og distriktsleder i utrykningspolitiet Agder/Rogaland.

Olsen Krogstad har bakgrunn som lennsmannsbetjent i 10 år, personalsjef i Arendal politidistrikt, lensmann i Froland og stasjonssjef i Arendal og i Grimstad.Han har også jobbet ett år som internasjonal rådgiver i Bosnia.

Olsen Krogstad anser det å være med på å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken som noe av det mest meningsfulle arbeidet politiet kan gjøre.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no