Program

Universitetet i Agder, Auditorium B1-001

Inn hovedinngangen og til høyre

Klikk her for å laste ned programmet som PDF.

09:15 Velkommen 

Bjarne Markussen, Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

09:30 Veje og vildveje i spædbarnsfaderskabet - mænd mellem tilknytning og autonomi som fædre 

Svend Aage Madsen, sjefspsykolog ved Rigshospitalet i København

10:30 Kaffepause
10:45 Sykepleieres fokus på fedre i nyfødtposter 

Liv Normann, masterstudent ved UiA

11:30 Papparingen – samtalegrupper for pappaer 

Nina Jon, seniorrådgiver ved Reform

12:15 Lunsj
13:00 Skilte fedre – mestringsstrategier etter samlivsbrudd 

Knut Oftung, seniorrådgiver ved LDO

13:45 Fedre på Agder 

Dag Ellingsen, senioranalytiker ved Oxford Research

14:30 Kaffepause
14:45 Fra patriarkalske fedre til intimt farskap: Farskap 1850 til 2010 

Jørgen L. Lorentzen, seniorforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (UiO)

15:30 Slutt
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no