Fremtidsdrømmer

Fremtidsdrømmer er en erfaringskonferanse om gutter og jenters utradisjonelle studievalg. Konferansen arrangeres i Kristiansand 15. og 16. september 2011, og er et samarbeid mellom Komité for kjønnsbalanse i forskning, Senter for likestilling og Universitetet i Agder.

Høyere utdanning gir store muligheter for ungdom på leting etter drømmejobben.  Hvorfor velger da så mange norske ungdommer fra et såpass snevert utvalg av tilbud som de gjør i dag? Å få gutter og jenter til å velge utradisjonelt, styrker fagenes rekrutteringstilfang. Samtidig som kvaliteten i utdanningen blir bedre, beriker det samfunnet med større mangfold blant utøverne av ulike yrker og fag. Flere utdanningsinstitusjoner er opptatt av dette og har gode resultater å vise til, mens andre er i startgropa med sine rekrutteringsprosjekter.

Hvordan få ungdom til å velge utradisjonelt? Er det å være sykepleier nødvendigvis så feminint? Er en mannlig førskolelærer en vaktmester? Og hvordan er jenters motivasjon for å bli ingeniører? Hva sier forskningen? Og hva er de gode eksemplene? "Fremtidsdrømmer" vil forsøke å finne svar på disse spørsmålene. Vi har invitert politikere og forskere for å gi oss oppdatert nasjonal politikk og forskning på feltet. I tillegg henter vi inn mange gode eksempler fra sektoren.

Vi henvender oss til studiedirektører og studieveiledere, til rekrutteringsansvarlige, kommunikasjonsavdelinger og til fylkeskommunene.

Påmeldingsfrist: 10. september (NB! Utvidet frist)

Er du student og ønsker å delta? Ta kontakt med senter for likestilling for mulighet for sponsing av deltakeravgift.

Velkommen til erfaringskonferanse i Kristiansand 15. og 16. september!

 

Spørsmål? Kontakt oss på asta.einstabland@uia.no / monica.s.korgerud@uia.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no