Kjønnsforskning NÅ! 2013

Velkommen til Kjønnsforskning NÅ!

Kjønnsforskning NÅ! finner sted i Stavanger 4. og 5. november 2013. Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Kjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. Konferansen avholdes hvert annet år, og arrangeres på omgang ved de ulike lærestedene. Hensikten er å få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå.

I anledning stemmerettsjubileet vil medlem av likestillingsutvalget, dr. Helga Eggebø, holde konferansens åpningsforedrag om likestillingens utfordringer, nå 100 år etterpå. Forsker Stine Helena Bang Svendsen (NTNU) innleder også om affekt som analysestrategi. Resten av programmet inviterer vi deg til å bli med på å forme!

De to konferansedagene 4. og 5. november består i hovedsak av flere gruppesesjoner, hvor konferansens deltakere får anledning til å presentere det de jobber med akkurat nå.

Abstract
Konferansen er brukerstyrt, det vil si at programmet formes etter deltakernes presentasjoner og eventuelle andre innspill. For å få til et godt program ber vi om et abstract (max 300 ord) av ditt bidrag. Det endelige produktet kan være alt fra et ferdig paper til en presentasjon av et arbeid i prosess. I etterkant av konferansen vil det bli avholdt en stipendiatsamling om analysestrategier. For mer informasjon om denne samlingen, se lenken stipendiatsamling.

Vennligst send abstractet til kjonnsforskning@uis.no. Påmelding gjøres her.
Både abstract og påmelding har deadline 15. september.

Vi setter stor pris på om du kan bidra med spredning av denne informasjonen i ditt nettverk.


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no