Parallellsesjoner

 Mandag 4. november

14.00-15.30: parallellsesjon 1

1A: litteratur, kjønn og seksualitet.

Sergio Sabbatini (UiO): Smitten. Om den nye fortellende homolitteraturen i Italia fra 1990.
Nora Simonhjell (UiS): Tarald Steins transpoesi
Lars Rune Waage(UiS): Pøbel eller gentleman. Maskulinitet og nasjonalisme i barne- og ungdomsbøker om Roald Amundsen

1B: norskhet, hverdagspraksiser og likestilling

Elsa Kaltvedt og Aud Torill Meland (UiS): Hverdagsaktiviteter i barnehagen – i et kjønnsperspektiv
Malin Noem Ravn og Guro Korsnes Kristensen(NTNU): Alder, likestilling og husarbeid: om godt voksne pars bruk av vaskehjelp
Johanne Hansen Kobberstad (UiN): Kvalifiseringstiltak for nyankomne flyktninger: Forhandlinger om norsk (u)likestilling

 15.30-17.00: parallellsesjon 2

2A: kjønn, makt og ledelse

Laila Nordstrand Berg (UiA): ledelse i sykehus – kjønn, profesjon og innflytelse
Siri Øyslebø Sørensen (NTNU): Mellom visjon og organisasjon – idealisme, makt og kjønn
Anne Tjønndal (NTNU): betydninger av kjønn i trener-utøverrelasjoner

2B: feministisk teori

Lise Meling (UiS): Gendered music: music and gender
Anne Jorunn Berg (UiN): den materielle vendingen og feministisk teori
Magnus Bøe Michelsen (UiB): Å tenke kjønnsskilnad som imaginær, symbolsk og reell

 

Tirsdag 5. november

10.00-11.30: parallellsesjon 3

3A: diskurser om kjønn

Jorid Hovden og Arve Hjelseth (NTNU): kontroversar om kvinnefotball. Diskursar om kvinnefotball og kjønn i elektroniske diskusjonsfora
Gilda Seddighi (UiB): Women’s online affective writings; contribution to deployment of political discourse
Else-Beth Roalsø (UiS):  Medias framstilling av kvinner i 1913

3B: kjønn og helse I

Eivind Myhre (NTNU): Sterilisering og kastrering i sikkerthetspsykiatrien 1923-45
Kari Nyheim Solbrække og Hilde Bondevik (UiO): Narratives about hysterectomy
Donna McCormack (UiB): The Exceptional Clinic: Reproduction, Eugenics and Organ Donation

3C: lovgivning og likestilling

Deniz Akin (NTNU): Queer Challenges to the Norwegian Policies and Practices of Immigration; Asylum Seeking in Norway on the grounds of sexual orientation-based persecution
Hege Brækhus (UiT): Er ekteskapsloven kjønnsdiskriminerende?
Ingrid Lien Hovda (UiT): Kjønnsbalanse i universitet og høgskolesektoren – et mål for alle, men hvordan oppnå det?

 11.30-13.00: parallellsesjon 4

4A: kjønn og helse II

Marit Alstveit (UiS): helseressurser og helsestrategier blant yrkesaktive kvinner i svangerskap og tidlig periode som mor
Rannveig Svendby (UiO): Unge ulykkessjåfører 
Ann Therese Lotherington (UiN): teknologi i omsorg   

4B: kjønn, likestilling og arbeidsliv

Venke Furre Haaland, Mari Rege, Kjetil Telle and Mark Votruba (UiS): The Intergenerational Transfer of the Gender Gap in Labor Force Participation
Kristine Warhuus Smeby (NTNU): hvordan organiserer par av heltidsarbeidende småbarnsforeldre hverdagen? 
Merete Lie og Malin Noem Ravn (NTNU): Beslutninger om barn – også et likestillingsprosjekt?

 
4C: minoriteter og medborgerskap

Astri Dankertsen (UiN): «Men man tilhører noen ting. Men man tilhører ingenting». Mot en affektiv forståelse av minoritetserfaringer.
Berit Gullikstad og Trine Annfelt (NTNU): Au pair ordningen som kulturutveksling: analyse av offentlige diskurser på 2000-tallet
Elisabeth Stubberud (NTNU): Au pairers potensial for (intimt) medborgerskap

 

 Last ned fullt program med parallellsesjoner: Program Kjønnsforskning NÅ
(OBS! Programmet ble endret 29.10.2013)

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no