Workshop

Workshop om kjønn i profesjonsutdanningar

Utfordringar knytt til kjønn i profesjonsutdanningar er tema når Universitetet i Agder, Høgskolen Stord-Haugesund, Foreining for kjønnsforsking i Norge og UiS inviterer til ein workshop i etterkant av konferansen «Kjønnsforskning NÅ!».

Workshopen blir arrangert tysdag 5. november frå klokka 14 til 17, etter konferansen «Kjønnsforskning NÅ!».

Målet med workshopen er å løfte fram utfordringar knytt til kjønn i profesjonsutdanningar, og å få etablert samarbeid på tvers av institusjonar og faggrenser.

På programmet står mellom anna ein paneldiskusjon med Rannveig Dahle (NOVA), Ulla-Britt Lilleås (UiA/UiO), Lise Langåker (HSH), Febe Friberg (UiS) og Svanaug Fjær (UiS). Ordstyrar for paneldebatten er Kari Nyheim Solbrække, leiar av Foreining for kjønnsforsking i Norge.

Workshopen er gratis, men dei som er interesserte bes melde seg på til fredrik.langeland@uis.no innan 15. oktober.

Arrangementet er opent for alle interesserte.

Program for workshopen:

14.00-14.15: Velkommen

14.15-14.45: Kjønn i teknisk-naturvitenskapelige fag/fagmiljø
PhD stipendiat Marianne Løken (UiO)

14.45-15.00: Spørsmål og diskusjon med salen

15.00-15.30: Kjønn i profesjonsutdanningene innenfor helse-og sosialfag
Førsteamanuensis Åse Vagli (UiS)

15.30-15.45: Spørsmål og diskusjon med salen

15.45-16.00: Kaffepause

16.00-17.00: Paneldiskusjon.
I panelet: Rannveig Dahle (NOVA), Ulla-Britt Lilleås (UiA/UiO), Lise Langåker (HSH), Febe Friberg (UiS), Ingerid Bø (UiS) og Svanaug Fjær (UiS).
Ordstyrer: Kari Nyheim Solbrække (UiO)

 

Velkommen!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no