Eksempelsamling

I forbindelse med avslutningen av  det nasjonale prosjektet "Likestilte kommuner" lanserte Senter for Likestilling, KUN - Senter for kunnskap og likestilling, og Likestillingssenteret en eksempelsamling om praktisk likestillingsarbeid for kommuner i november 2014. I prosjektet «Likestilte kommuner» har kommunene synliggjort ulike måter å integrere et likestillingsperspektiv. Tilbakemeldingene fra deltakerkommunene er at det har gitt dem nye perspektiver, ny kunnskap og refleksjoner rundt hva de tror de gjør og hva de faktisk gjør. Eksempelsamlingen viser hvordan kommuner enkelt kan forbedre og videreutvikle likestillingsarbeidet i kommunene, og viser til vellykkede prosjekter med utgangspunkt i de fem diskrimineringsgrunnlagene: Kjønn, LHBT, etniske minoriteter, nedsatt funksjonsevne, og urfolk og nasjonale minoriteter. Eksemplene viser til et bredt likestillingsperspektiv innenfor ulike offentlige tjenester som barnehager, skoler, helsevesen og arbeidsliv. I tillegg presenteres tre prinsipper for hvordan å jobbe med praktisk likestillingsarbeid og inkluderingsarbeid. Oppdragsgiver for samlingen var Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Eksempelsamlingen  kan lastes ned her.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.