Likestilte kommuner

"Likestilte kommuner" var ett av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for kjønnslikestilling 2012-2014. Til sammen 20 kommuner har siden 2012 fått oppfølging og veiledning, fra Senter for likestilling, Likestillingssenteret og KUN - senter for kunnskap og likestilling, for å heve kompetansenivået i praktisk likestillingsarbeid. Som pilotkommune i dette programmet har kommunene gjennomført et prosjekt på et tjenestested som har synliggjort tjenestene i et kjønnsperspektiv. Programmet har bidratt til at kommunene har opparbeidet seg kompetanse og gode erfaringer med å integrere et kjønnsperspektiv i overordnede styringsdokumenter og planverk. Kommunene har fått hjelp til å arbeide aktivt med likestilling både ved hjelp av midler, veiledning, erfaringsutveksling med de andre kommunene i prosjektet, samt kurs og kompetanseheving. Kommunene har fått en helhetlig pakke som har gir et godt grunnlag for videre arbeid med likestilling på andre områder og tjenester i kommunen.
De 20 kommunene som har deltatt i Kommuneprogrammet "Likestilte kommuner" er:
 • Karasjok kommune, Finnmark
 • Tromsø kommune, Troms
 • Bodø kommune, Nordland
 • Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag
 • Verran kommune, Nord-Trøndelag
 • Melhus kommune, Sør-Trøndelag
 • Herøy kommune, Møre og Romsdal
 • Ulstein kommune, Møre og Romsdal
 • Høyanger kommune, Sogn og Fjordane
 • Bergen kommune, Hordaland
 • Skjåk kommune, Oppland
 • Lillehammer kommune, Oppland
 • Larvik kommune, Vestfold
 • Kristiansand kommune, Vest-Agder
 • Hægebostad kommune, Vest-Agder
 • Marnardal kommune, Vest-Agder
 • Lindesnes kommune, Vest-Agder
 • Sirdal kommune, Vest-Agder
 • Farsund kommune, Vest-Agder
 • Kvinesdal kommune, Vest-Agder
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no