Trafikk og kjønn

Trafikksikkerhetsgruppa i Vest-Agder og Trafikksikkerhetsforum i Aust-Agder inviterer i samarbeid med Senter for likestilling til seminar om trafikk og kjønn.

  • Dato: Onsdag 16.mars 2011
  • Tid: 10:00 – 15:00
  • Sted: Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, B2 003

Seminaret er tenkt som en møteplass for personer som er interessert eller har knytning til trafikksikkerhetsarbeid i Agder-fylkene. Seminaret vil ta opp spørsmål som; Hva vet vi om kjønn, trafikk og risikoatferd sett både i et nasjonalt og regionalt perspektiv? Hvorfor er gutter overrepresentert i de alvorligste trafikkulykkene?  Hva trenger vi kunnskap om? Hvilke tiltak kan være aktuelle å sette i gang lokalt og for hvilke målgrupper?

Seminaret kan fungere som en møteplass hvor en utveksler kunnskap, får anledning til å diskutere lokale forhold og sammenligne det med nasjonale forhold.

Problemstilling for dagen: Sett i lys av fakta, forskning både på trafikk og kjønn og regionale planer; hvordan kan vi best jobbe med trafikksikkerhet i Agder-fylkene?

Praktisk informasjon

Arrangementet finner sted på Universitetet i Agder, Campus Kristiansand. Gateadressen er Gimlemoen 25 - Klikk her for kart. Det finnes store parkeringsplasser rundt hele Universitetet, men disse blir raskt fylt opp så vær tidlig ute om du kommer med bil. Kommer du med buss finner du ruteopplysninger på www.177-agder.no, der busstoppet ved universitetet har benevnelsen Spicheren UiA.

Seminaret finner sted i auditorium B2 003 - inn hovedinngangen, sving til høyre innover Vilhelm Krags hall og gå opp trappa, sving til høyre og inn i auditoriebygget.

Kontaktpersoner

Plakat for Trafikk og Kjønn

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no