Foredragsholdere

 

Terje Damman

 

Bilde av Terje Damman Terje Damman er fylkespolitiker i Vest-Agder hvor han representerer Høyre. 

Damman er leder for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder fylkeskommune.

 

Øystein Olsen Krogstad

 

Bilde av Øystein Krogstad

Øystein Olsen Krogstad har jobbet i politiet i 30 år, og har siden mars 2010 vært politioverbetjent og distriktsleder i utrykningspolitiet Agder/Rogaland.

Olsen Krogstad har bakgrunn som lennsmannsbetjent i 10 år, personalsjef i Arendal politidistrikt, lensmann i Froland og stasjonssjef i Arendal og i Grimstad. Han har også jobbet ett år som internasjonal rådgiver i Bosnia.

Olsen Krogstad anser det å være med på å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken som noe av det mest meningsfulle arbeidet politiet kan gjøre.

 

Dagfinn Moe

 

Bilde av Dagfinn Moe

Dagfinn Moe er seniorforsker på SINTEF og arbeider med transportforskning.

Moe startet som forsker på SINTEF i 1983. Forskningen har omfattet temaer som risiko- og ulykkesanalyser, dybdestudier av trafikkulykker, studier av kjøreatferd med relasjon til hjernens arkitektur og funksjon, nevrobiologi, føreropplæring, kjøresimulatorer og dataspill, evaluering av kampanjer, stressmålinger, Intelligente førerstøttesystemer (ADAS), HMI (Human Machine Interface) og ITS (Intelligente transportsystemer).

Han foreleser også i psykologi ved HiNT og NTNU og er mye brukt som innleder og foredragsholder på konferanser i både inn- og utland.

 

Jørgen L. Lorentzen

 

Bilde av Jørgen Lorentzen

Jørgen L. Lorentzen er seniorforsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, på prosjektet Being Together: Nye former for intimiteter.

Lorentzen er Dr.art. i litteraturvitenskap og har skrevet mye om menn og maskulinitet i mange ulike medier og fora de siste ti årene og var med på å starte kampanjen "Hvitt bånd" - menn mot vold mot kvinner i 1993. Han var også med å starte Nettverk for forskning om menn i 1989.

 

Nina Jon

 

Bilde av Nina Jon Nina Jon er seniorrådgiver på Reform - ressurssenter for menn, og arbeider med likestilling i et mannsperspektiv. 

Jon er dr. polit i kriminologi fra 2006 med avhandlingen "En skikkelig gutt. Arbeidet med å forme en passende maskulinitet på Foldin verneskole 1953-1970". Hun har også skrevet kunnskapsgrunnlaget i St. meld nr. 8 (2008-2009) Om menn, mannsroller og likestilling.

 

Tanja Joelsson

 

Bilde av Tanja Joelsson Tanja Joelsson er stipendiat ved Tema Genus, Linköpings universitetet i Sverige og arbeider med kritiske studier av menn og maskulinintet. 

Joelsson inngår i forskningsprosjektet ”Doing Driving, Doing Design: Gender, Age and Transport Practices” og fokuserer spesielt på unge menns motoriserte bevegelighet. Hennes forskningsprosjekt har arbeidstittelen "Smokin’ nightlife: engines, power and mobility in the lives of young men". Her prøver Joelsson å forstå og øke kunnskapen om unge menns utsatthet for og utøvelse av ulike former for vold, fornærmelser og utrygghet i uterommet, gjennom å analysere dannelsen og opprettholdelsen av sosiale relasjoner og posisjoner i forhold til maktstrukturer som berører kjønn og mobilitet.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no