Likestillingsforum

Senter for likestilling arrangerer flere Likestillingsforum hvert år. I disse forumene presenteres spennende og relevant forskning på kjønn og likestilling på en lett forståelig og tilgjengelig måte. Forumet er åpent for alle interesserte.

Arrangementet starter med presentasjon av forskning, påfølgende lunsj og så diskusjon til slutt. Vi ønsker at Likestillingsforumet skal være en uformell, faglig spennende og nettverksbyggende møteplass for forskere og praktikere på likestillingsfeltet. Slik ønsker vi å bidra til at det viktige likestillingsarbeidet som skjer rundt om i regionen er kunnskapsbasert.

På Likestillingsforum blir det satt av tid til spørsmål og innspill mellom innleder og tilhørere. På denne måten blir forumet en møteplass mellom forskere og praksisfeltet.

Forumene dekker temaer som ligger innenfor et utvidet likestillingsbegrep. Selv om det på Agder er behov på et særskilt fokus på kjønn, er det også viktig med kunnskapsheving på andre diskrimineringsgrunnlag. Etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og nedsatt funksjonsevne er andre viktige fokusområder.

Kom gjerne med innspill til oss om det er temaer du ønsker mer kunnskap om!

E-post: post@senterforlikestilling.org •  Telefon: 38 14 12 21  •  Mobil: 90 93 88 56

Invitasjon legges ut på vår nettside og blir også sendt ut via senterets nyhetsbrev.

Vel møtt!

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.