Arrangementer ved STK høsten 2009

Velkommen til høstens seminarprogram ved STK.
Seminarrekkene fortsetter til høsten, og i tillegg kan vi tilby flere interessante tverrfaglige seminarer. Ta en kikk på nettsiden og sett av datoer for de seminarene du har lyst til å delta på allerede nå.

Se http://www.stk.uio.no/formidling/seminarprogram.html

Utfyllende informasjon, eventuelle endringer og program legges ut fortløpende. Så følg med!
Programmet kan også lastes ned i pdf-format fra nettet.
God sommer!

Med vennlig hilsen
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning/Centre for Gender Research
Universitetet i Oslo

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no