Årsrapport 2012

SL rapport_2012_v2_Side_01

Klikk for å laste ned Årsrapporten 2012

Årsrapport 2012 ligger klar på våre hjemmesider ‘om senteret’, hvor du også finner våre foregående årsrapporter. Årsrapporten gir ett innblikk i hva som har skjedd både i forhold til forskning, publikasjoner og arrangementer, både eksterne og interne. Vi kan bl.a avsløre at vi har hatt rundt 1000 deltakere på våre arrangementer i 2012. Dette er en økning på 200 siden 2011!   Takk til dere, våre samarbeidspartnere, bidragsytere og deltakere. 2012 hadde ikke vært det samme uten dere. God lesing!  
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no