Ann-kristin Olsen leder utvalg som skal undersøke barnevoldssaker

Regjeringen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt...

Vi gratulerer May-Linda Magnussen med disputas

May-Linda Magnussen er Cand.polit i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, forsker ved Agderforskning og god kollega til...

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender forslag om felles likestillings- og diskrimineringslov på høring. Forslaget innebærer at de fire...

Utlysning FoU-midler 2015/2016

Fakultetsstyret i Fakultet for humaniora og pedagogikk ved Universitetet i Agder har satt av midler i budsjettet til Senter for likestilling for 2015...

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no