Ledig vikariat i Senter for likestilling

Midlertidig 100% stilling (vikar) som rådgiver for en periode på 10 måneder fra 01.05.21. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Ledig stilling i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold

Rådgiverstillingen er en toårig 100% stilling med mulighet for ett års forlengelse. For mer informasjon om stilling og søknadsprosessen, se annonse.

Få med deg kurs med Likestillings- og diskrimineringsombudet under En by for alle

Likestillings- og diskrimineringsrett på 1-2-3;Aktivitets- og redegjørelsesplikten for arbeidsgivere;Hva er trakassering-og hvordan kan man forebygge og hindre

Bli kjent med Maren Garmann Launes

Bli kjent med vår nye kollega, Maren Garmann Launes, som er ansatt i en 50% stilling våren 2021.

Tilbakeblikk på Javel! Mangfoldsuka ved UiA 2021

Takk til alle som arrangerte og deltok under mangfoldsuka ved UiA. Ønsker du å bidra til neste år? Ta kontakt!

Vi tilbyr et etter- og videreutdanningsstudie i “Kjønnsmangfold og seksuelt mangfold”

Fristen for å søke er den 15.mars, med oppstart april 2021.

Søk doktorgradsstipendiat i psykisk helse og uhelse hos personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold

I samarbeid med institutt for psykososial helse ved UiA lyser vi ut et doktorgradsstipendiat med søknadsfrist 15. februar.

Oppsummering av kompetanseenhetens 2020

I annerledesåret 2020 har det skjedd mye i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Velkommen til oss
Velkommen til oss

Bli kjent med vår nye kollega, Daniel Helland, som skal jobbe i kompetanseenheten for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Invitasjon til å delta i nordisk prosjekt om likestilling

Senter for likestilling rekrutterer seks personer mellom 18-30 år, som representerer forskjellige ungdoms- og studentorganisasjoner til deltakelse i prosjektet

Flere nyheter:
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no