Bærekraftige familier – likestilte livsløp

Bærekraftige familier - likestilte livsløp - er et prosjekt hos Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) der det blir sett på om arbeidsgiver kan tilrettelegge for mer likestilte samliv, om det kommunale tjenestetilbudet kan påvirke sjansene for at menn lykkes som likestilte partnere og om familievernet kan være en pådriver i det forebyggende likestillingsarbeidet. Arbeidet for å oppnå økt likestilling har tradisjonelt fokusert på kvinner. I denne rapporten rettes søkelyset i større grad mot menn og fedre. Forskerne har prøvd ut flere virkemidler som kan bidra til mer likestilte familier og bedre balanse mellom familie- og arbeidsliv.

Bilde av forsiden på AFI-rapporten

Klikk på bildet for å gå til nedlastingssiden til BLD.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no