Bakgrunn

Store utfordringer for likestillingsarbeidet på Sørlandet

Likestillingsindeksen viser at Agderfylkene er på sisteplass når det gjelder likestilling i landet.

Likestillingsrådet (Agderrådet) har utarbeidet en handlingsplan med forslag til tiltak og prosjekter for å bedre likestilling på Agder.
Se presentasjon av Agderrådets "Felles mål på Sørlandet"på SLIDEPLAYER her: Felles mål for Sørlandet

HiA ble i 2007 utfordret til å etablere et regionalt kompetanseforum for likestilling.

Rektor ved Høgskolen i Agder nedsatte en arbeidsgruppe (bildet) for å utrede et kompetanseforum for likestilling. Arbeidsgruppa foreslo et at dette blir opprettet i form av et Senter for likestilling. Gruppas leder laget sammen med koordinator for likestillingsstudiet, Bjarne Markussen, et forprosjektforslag (Notat -sak 100/07) som ble vedatt i daværende HiA-styret den 20. juni 07.

Styret for Universitetet i Agder vedtok onsdag 19.12.07 å opprette et Senter for likestilling.

Senteret skal bidra til å samle og styrke forskning på kjønn og likestilling på Agder, samt være en fellesarena for forskere og praktikere innenfor likestilling.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no