Barnehager – best for barna

Barns liv er fylt av overganger. Hver overgang gir utviklingsmuligheter. Men også risiko for ikke å få det til.
I dag går 260.000 barn i barnehage. Dekningsgraden for 1-5-åringer har økt fra 62 % til 87 %. 1-2-åringene i Oslo har doblet barnehagebruken fra 37 % til 74 %. Like mange 4-åringer i Norge går i barnehage som på helsestasjonen (94 %). Med dette har staten påtatt seg et stort ansvar for barns psykiske helse. Har vi tenkt igjennom hva det innebærer? Er det sunt for barna? Kan noen av dem ta skade?

Les mer på fvn.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.