Barnehager – best for barna

Barns liv er fylt av overganger. Hver overgang gir utviklingsmuligheter. Men også risiko for ikke å få det til.
I dag går 260.000 barn i barnehage. Dekningsgraden for 1-5-åringer har økt fra 62 % til 87 %. 1-2-åringene i Oslo har doblet barnehagebruken fra 37 % til 74 %. Like mange 4-åringer i Norge går i barnehage som på helsestasjonen (94 %). Med dette har staten påtatt seg et stort ansvar for barns psykiske helse. Har vi tenkt igjennom hva det innebærer? Er det sunt for barna? Kan noen av dem ta skade?

Les mer på fvn.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no