Besøk fra Portugal

I forbindelse med et EØS-prosjekt, har Agder i uke 48 hatt besøk av en delegasjon fra Portugal. Prosjektet har tittelen Twinning between Norwegian and Portuguese institutions for Conciliation between Work Life and Family Life (Samarbeid mellom norske og portugisiske organisasjoner for å forene arbeidsliv og familieliv).

Work Life Balance er et prioritert strategisk satsningsområde i Portugal.

I Norge er det Kommunenes Sentralforbund (KS) som er partner for dette prosjektet, sammen med Tvedestrand kommune, Kristiansand kommune og bedriftene National Oilwell Varco og Pragma. I tillegg er Senter for likestilling også engasjert i prosjektet.

Portugisiske deltagere er blant annet det katolske universitet i Lisboa, det portugisiske arbeids- og sosialdepartementet, en frivillig organisasjon for familier med mange barn og KS’ portugisiske søsterorganisasjon. I tillegg deltar to portugisiske kommuner, hver med en privat bedrift, Leiria nord for Lisboa med bedriften Rolear og Faro i sør med bedriften InCentea.

Målsettingen med det portugisiske EØS-prosjektet er å bedre mulighetene for å forene familieliv og arbeidsliv, en viktig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. Portugal har lave fødselstall som skaper en demografisk og økonomisk utfordring på nasjonalt nivå på både kort og lang sikt. Regjeringen ser derfor tiltak for å forene arbeidsliv og familieliv som et prioritert felt i et strategisk samfunnsmessig perspektiv.

Les mer om dette og andre EØS-prosjekt som KS er med på ved å klikke på denne lenken.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no