BLD konferanse: ROM FOR ALLE


Barne- og likestillingsdepartementet arrangerer konferansen ROM FOR ALLE.

Med fokus på erfaringer og ideer fra regionalt likestillingsarbeid
Mål for konferansen: Gjennom praktisk erfaring og idéutveksling skal konferansen gi lokale og regionale virksomheter
inspirasjon til å utvikle strategier og tiltak i likestillingsarbeidet.
Velkommen til Kristiansand 20. og 21. oktober 2009, Sted: Ernst Hotell. Konferansen er gratis, inkl. overnatting og mat.

Mer informasjon og påmelding

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no