Bruker 12 mill. på kvinnelige gründere

Nordisk informasjonskontor Sør-Norge skriver om Women in Business, som er et EU-støttet prosjekt med fokus på kvinnelig entreprenørskap i Kategat/Skagerrak. I perioden 2009-11 skal 10 partnere fra Norge, Sverige og Danmark arbeide for å stryke vekst- og innovasjonsmulighetene for kvinnelige gründere, få frem ny kunnskap om hva som styrker entreprenørskapet blant kvinner samt arbeide frem en felles skandinavisk modell for hvordan det offentlige kan fremme flere kvinnelige gründere.
Prosjektpartnere er:Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkesmannen i Vest-Agder, Innovasjon Norge, Region Nordjylland, Frederikshavn Erhvervsråd, Veksthus Nordjylland, Västra Götaland region og Foreningen Norden/Nordisk informasjonskontor i Göteborg. Nordisk informasjonskontor Sør-Norge ivaretar prosjektledelsen.
Women in Business støttes av Interreg IVA KASK midler. Et av hovedmålene med programmet er å styrke Kategat/Skagerrak regionen som en innovativ og funksjonell grenseregion med høy livskvalitet. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med kontoret, eller Hilde Lona på tlf. +47 91 36 51 79.
Du kan lese mer om Interreg IVA KASK her
Norden i Bio er en felles nordisk språksatsing for skoler i hele Norden. Målet er at elevene skal få økt sine nordiske språkkunnskaper ved hjelp av et filmbasert undervisningsmateriell. Prosjektet gjennomføres av Foreningene Nordens Forbund (FNF) i samarbeid med de nordiske informasjonskontorene, og støttes av bl.a. av Nordisk Ministerråd og de tre skandinaviske filminstituttene.
Rezekne-samarbeid Kontoret er sekretariat for samarbeidet mellom Rezekne by og Rezekne distrikt i Latvia og Arendal kommune og Aust-Agder fylkeskommune. En ny samarbeidsavtale ble signert i Arendal i februar 2008.
Kjæmpestaden er en årlig historisk festival i Arendal og ble arrangert for fjerde gang i år. Nordisk informasjonskontor hadde i år ansvar for de nordiske innslagene under festivalen.
Se lenker for mer informasjon.
Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no