Bufdir lanserer kunnskapsportal om likestilling og levekår

For første gang er statistikk og forskning om likestilling og levekår blant grupper som kan oppleve diskriminering på grunn av etnisitet og religion, samlet på ett sted. Dette er et viktig bidrag for å øke kunnskapen om disse gruppene i samfunnet, sier avdelingsdirektør i Bufdir, Anna Bjørshol.

På kunnskapsportalen oppsummerer Bufdir statistikk og forskning om samer, nasjonale minoriteter og personer med innvandrerbakgrunn. Kunnskapsportalen dekker områder som utdanning, arbeidsliv, helse, diskriminering og holdninger i befolkningen og er et tiltak i regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion (2020–2023).  Bufdir følger opp flere tiltak i handlingsplanen, og i årene fremover vil kunnskapsutvikling på feltet være viktig.

Gå til kunnskapsportalen om likestilling og levekår

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no