CORE lanserer topplederbarometer

CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer. Topplederbarometeret kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv. CORE melder at de også kartlegger kjønnsbalansen i stab- og linjeposisjoner – og følger utviklingen over tid. På CORE sine nettsider kan vi lese at utvalget i første fase består av de 100 største selskapene etter omsetning (fra DN500-listen, juli 2015), både børsnoterte og andre. I løpet av høsten 2016 vil de publisere steg 2 av topplederbarometeret. Da dobler de utvalget til 200 virksomheter. Med et større utvalg så kan CORE blant annet analysere variasjonen i kjønnsbalansen mellom bransjer/næringer, størrelse, grad av internasjonalisering, med videre.

Les mer om COREs topplederbarometer på deres nettsider.
Last ned pdf av barometeret her CORE topplederbarometer

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.