CORE lanserer topplederbarometer

CORE – Kjernemiljø for likestillingsforskning har utviklet et topplederbarometer. Topplederbarometeret kartlegger kjønnsbalansen i toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv. CORE melder at de også kartlegger kjønnsbalansen i stab- og linjeposisjoner – og følger utviklingen over tid. På CORE sine nettsider kan vi lese at utvalget i første fase består av de 100 største selskapene etter omsetning (fra DN500-listen, juli 2015), både børsnoterte og andre. I løpet av høsten 2016 vil de publisere steg 2 av topplederbarometeret. Da dobler de utvalget til 200 virksomheter. Med et større utvalg så kan CORE blant annet analysere variasjonen i kjønnsbalansen mellom bransjer/næringer, størrelse, grad av internasjonalisering, med videre.

Les mer om COREs topplederbarometer på deres nettsider.
Last ned pdf av barometeret her CORE topplederbarometer

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no