CORE – Senter for likestillingsforskning er ute med ny utgave av topplederbarometeret 

CORE Topplederbarometer kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de største selskapene etter omsetning i norsk næringsliv. Vi kartlegger fordelingen i stabs- og linjeposisjoner, i ulike bransjer – og følger utviklingen over tid. Visste du at kun 22% er kvinner i toppledergruppene, og 21 av de 200 største selskapene har en kvinnelig CEO? Det har vært en liten, men positiv utvikling i de fleste bransjer siden 2016.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Merkes med referansenr. 1710-55137
NB! Faktura skal IKKE utstedes til Senter for likestilling, men Universitetet i Agder slik som vist over.