Da barnet løftet hendene i været og sa «Yes! Nå kan jeg endelig være meg selv», ble helsesykepleieren rørt

Foto: Jorunn Eikeland Olsen, privat bilde.

Jorunn Eikeland Olsen jobber i Birkenes kommune som helsesykepleier og sexologisk rådgiver for barn og ungdom, og har hatt seksualundervisning for ungdomskoletrinnet i 16 år. I år fikk hun tildelt prisen Årets Helsesykepleier av Landsgruppen av helsesykepleiere Aust-Agder. 

Jorunn har reist rundt til forskjellige steder i Norge og holdt foredrag innen temaer om barns seksuelle utvikling, kjønn og seksuelle overgrep. Hun har hatt undervisning for skoler, for barnehage personal, for fastleger, for barnevern, og hun har hatt oppfølging av barn som har kjønnsinkongruens. På spørsmål om hva prisen betyr for henne, svarer hun at det personlig er en veldig hyggelig anerkjennelse, men at den også viser at andre helsesykepleiere synes at seksuell helse er et viktig tema. Prisen ble delt ut i januar i år, for Aust-Agder. Hun brenner for temaet fordi hun ser viktigheten med kunnskap og holdninger - «som helsesykepleier er man opptatt av å forebygge. Dersom barn, unge, lærere og foreldre får mer kunnskap, og lærer seg å snakke om kjønn, seksuell orientering og barns seksualitet - så evner vi på en bedre måte å gi rom for at barn og unge kan være seg selv, og bli trygge på seg selv.»

Etter at hun uteksaminerte fra seksologistudiet på UiA i juni 2013, har hun fått mye høyere kompetanse på alle områder når det gjelder temaet seksualitet. Hun mener studiet har gjort henne tryggere, og mer bevisst, i møte med barn og unge som trenger støtte, veiledning og råd når det gjelder seksuell helse, på områder hun tidligere følte hun manglet kompetanse.

«Hvis vi har kunnskap så kan vi gi en mye bedre veiledning og hjelp, og møte barn og unge på en bedre måte. Vi vet at de i gruppen LHBTIQ har større utfordringer med blant annet psykisk helse, så derfor er det viktig å legge til rette for at de skal oppleve at de kan leve som de ønsker, og bli akseptert og forstått.»

Hun trekker inn at de på helsestasjonen skal snakke om barns seksuelle utvikling på 2- og 4- årskontrollen. Hun har laget brosjyrer til dette, og et av punktene er hvordan foreldrene snakker om disse temaene hjemme rundt middagsbordet. «Barn lærer ofte sine holdninger av foreldrene, så vi må begynne så tidlig så mulig.»

Jorunn forteller om et barn med kjønnsinkongruens hun hadde flere samtaler med. Barnet ønsket å gå i klær som samsvarte med det kjønnet som barnet opplevde seg som. Etter noen samtaler med foresatte, og litt arbeid i nettverket, sa hun til barnet at det nå kunne få lov å bruke de klærne barnet selv ønsket. Barnet løftet hendene i været og sa – «Yes! Nå kan jeg endelig få være meg selv!».
Jorunn forteller at sånne utsagt berører henne veldig.

«Det er et veldig meningsfylt og inspirerende arbeid.»

Hun tenker at Agder må jobbe enda mer med å undervise om temaet, og tenker det er viktig at de organisasjonene og gruppene som er der for de unge, for eksempel ‘Skeiv ungdom’, må få midler slik at de kan nå ut til enda flere. Hun ønsker også mer kunnskap om temaer innenfor seksuell helse til de som jobber i barnehager og skoler.

«Vi trenger mer kunnskap, og å snakke om det.»

Les Olsens artikkel Barns seksuelle utvikling i Sykepleien.

Skrevet av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no