Damer med bart

I etterkant av Skeive dager i Oslo i juni skriver Dagbladet en kommentar som med utgangspunkt i lesbiske kvinners sceniske utfoldelse som menn, peker på hvordan kultur og samfunn presser oss inn i kjønnsroller. Journalist Trude Ringheim bruker de tre lesbiske kvinnene i drag king-gruppa deKings som eksempel på hvordan spesielt kvinner bør tørre å bryte med de tradisjonelle kjønnsrollene.

"Vi innbiller oss at vi er så frigjorte, men de kulturelle restriksjonene er strenge. Lesbiske kvinner har tatt seg friheter som alle kvinner fortjener. Å bryte ned båser må være et mål, men også å utvide mulighetene innenfor kjønnene.", skriver Ringheim.

Kommentaren ble trykket i Dagbladets papirutgave 27. juni 2010, side 3.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no