Deltaker i nytt nordisk prosjekt om likestillingsintegrering

Senter for likestilling skal sammen med Kristiansand kommune og Hægebostad kommune delta i et nytt nordisk prosjekt om likestilling. Prosjektet ledes av Sveriges Kommuner og Landsting ( SKL). Prosjektet skal bidra til å inspirere andre som vil arbeide med likestillingsintegrering som metode. I Norge har vi gjennom kommuneprosjektet vært involvert i sju kommuner i Vest Agder. Derfor er det interessant å dra prosjektet et hakk videre til et nordisk samarbeid hvor vi gjennom tre workshops skal dele erfaringer og utvikle nye ideer og metoder.

På nettsiden likestilt.no vil dere finne en samlet oversikt over ulike likestillingssatsninger rundt om i landet. I tillegg viser nettsiden jamstall.nu frem gode eksempler på likestillingssatsningen i Sverige gjennom programmet «Hållbar jämställdhet»
Les mer om prosjektet på nikk.no
 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no