Deltid like slitsomt som heltid

Bente Abrahamsen er seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Kjersti Lassen/HiOA)

Bente Abrahamsen er seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus. (Foto: Kjersti Lassen/HiOA)

Forskning.no henviser denne uken til forskning fra seniorforsker Bente Abrahamsen ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, som viser at deltidsarbeid er like slitsomt for sykepleiere som heltidsarbeid.

I følge Abrahamsen oppgir deltidsarbeidende sykepleiere at det er like slitsomt å kombinere arbeid og familieliv som det heltidsarbeidende sykepleiere oppgir.

– Det er helt tydelig at deltidsarbeid ikke løser alle tidskonfliktene mellom jobb og familie, sier Abrahamsen.

 

Les mer om forskningsresultatene på forskning.no og last ned rapporten her.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no