Delutredning fra likestillingsutvalget er klart

Likestillingsutvalget, eller Skjeieutvalget som det ofte har blitt referert, fikk i fjor oppdrag om å gjennomføre en særskilt vurdering av de organisatoriske rammene for det offentlige likestillingsarbeidet i Norge. Utvalget skulle se på virkemiddelapparatet på regional og lokalt nivå, i tillegg til å vurdere virksomheten til Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) og Likestillings- og diskrimineringsnemndas (LDN). De ble også henstilt til å komme med forslag til å videreutvikle og styrke den offentlige innsatsen for ett fortsatt arbeid med likestilling dersom de så det som formålstjenelig.

Medio november 2011 la likestillingsutvalget frem den første delen av utredningen. Del to vil komme høsten 2012 og vil omhandle status og utfordringer for likestilling på en rekke levekårsområder. Utredningen bygger på en serie kartlegginger som er gjennomført i utvalgets regi, og likestillingsutvalge kan meddele at innstillingen har vært enstemmig. Likestillingsutvalget har fremmet 18 forslag i delutredningen.

Årets delutredning, struktur for likestilling, inneholder to sett av vurderinger og gir to hovedtyper av råd. Det ene angår organiseringen av offentlig likestillingsarbeid, det andre angår håndhevingen av diskrimineringsvernet.

Klikk på bildet for å komme til utredningen.

NOU 2011-18 Struktur for likestilling

NOU 2011-18 Struktur for likestilling

 

 

 

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no