Den aksepterte diskrimineringen

Under denne overskriften kom Norges Handikapforbund Tromsø med en årsmøteuttalelse, som ble trykket som et debattinnlegg i Bladet Tromsø. Her vises det til at diskriminering i forbindelse med nedsatt funksjonsevne fortsatt ikke blir tatt på alvor, selv etter at det etter 1. januar 2009 er kommet en egen lov om diskriminering og tilgjengelighet. Etter dette dreier fokuset over til fordeler ved universell utforming:

"Ser en ikke fordelen med å ha boliger uten terskler, og et bad som er såpass stort at en slipper å ha beina i dusjen når en benytter toalettet? Mange foreldre sliter med å få barnevogner opp trapper og inn i trange lokaler. Med universell utforming blir disse problemene borte."

"Vi vet også at Norges befolkning blir stadig eldre, så universell utforming er en investering for fremtiden både for den enkelte og samfunnsøkonomisk."

Det er viktig at ikke diskrimineringsgrunnlag som nedsatt funksjonsevne drukner i fokuset på kjønnsdiskriminering. Les hele innlegget i Bladet Tromsøs utgave 28. juni 2010 på side 43.

"Et universelt utformet samfunn er nødvendig for mange, og en stor fordel for alle."

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no