Derfor skal jenter til teknologiyrkene

I dag er siste frist for å søke høyere utdannelse. Les om hvorfor du som kvinne bør velge teknologi-utdanning (2 min lesing).

En rapport fra Statista viser at kvinner er mindre optimistiske til effekten teknologi har på samfunnet enn menn. Blant generasjon Z, de som er født etter 1998, var det kun en tredjedel av kvinnene som hadde optimistiske synspunkter på hvordan teknologi vil påvirke samfunnet. Utviklingen går i feil retning – utviklingen blir mer negativ for hver generasjon.

Teknologien utvikler seg i en vanvittig fart. Utviklingen vil påvirke oss veldig, påvirke hvordan vi lever, hvordan vi jobber, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Det er ikke mulig å si hvordan fremtiden blir – visste vi hvordan nåtidens hverdag så ut, for 15 år siden? Vi vet heller ikke hvordan det vil se ut de neste 15 årene heller, eller hvordan mennesket endrer seg, men den avgjørende faktoren er teknologien. Dersom du velger en utdannelse i teknologi, vil det åpnes dører til alle bransjer. I fremtiden vil bransjer og industrier enten blomstre eller visne - et resultat som avhenger om de klarer å møte utfordringene.

Mange selskaper har feilet på grunn av homogene utviklingsteam, bestående kun av menn. Du har kanskje hørt om da Apple lanserte iPhone 6, og helse-appen «Health Kit», som måler alt i kroppen? Alt unntatt menstruasjonssyklusen, som over 50 % av verdens befolkning har til felles hver måned.
Et annet eksempel er den første stemmegjenkjenningsappen, som ikke kunne gjenkjenne kvinnestemmer – tenk om Siri kun tok ordre fra menn? For ikke å snakke om ulykkene som er forårsaket av et design som er beregnet for menn. Flere kvinner og barn drept i bilulykker før, fordi airbagene bare hadde blitt testet på menn. I medisinsk internasjonal hjerteforskning har forskningen og tatt utgangspunkt i menn, og antatt at kvinner og menn har samme symptomer på hjerteinfarkt, selv om kvinner får vondt i magen i stedefor smerter i brystet og armen. Kvinners symptomer har blitt avskrevet som «psykiske plager», mens menns symptomer blir tolket direkte som hjerteinfarkt, og mange kvinner har som følge av dette dødd, eller blitt feilbehandlet.

Teknologi kommer til å være grunnmuren i alt vi gjør i framtiden – det er utrolig viktig at kvinner er med å forme utviklingen, og være en del av den. Utvikling av ny teknologi og nye løsninger er for viktig til å overlates kun til menn.

 

Av Synnøve Marie Rui Fronth Haaland.

Publisert: 15.04.2020

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no