Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller – er det noen sammenheng?

18.november 2010 inviterer Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Agderforskning til en konferanse om tradisjonelle menn, sørlandske verdier og det gode liv. På denne konferansen vil vi presentere statistikk og kvalitative funn som belyser hvorfor Sørlandet er mindre likestilt enn resten av landet.

Prosjektet som presenteres er et samarbeid mellom Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Agderforskning. Dag Ellingsen er seniorforsker ved Agderforskning og vil presentere hovedfunnene i prosjektet. Ulla-Britt Lilleaas er professor og leder for Senter for likestilling og spør i sitt innlegg ”hvor lever man det gode liv?”

Senteret har fått bekreftet at statssekretær i Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Henriette Westhrin, ønsker å komme og vil holder  et innlegg mot slutten av programmet.

Program

Konferansen avholdes i kantinen i Sørlandet kunnskapspark, Gimlemoen/Kristiansand.

Kl. 13.30 - 14.00:              Oppmøte og bevertning

Kl. 14.00 - 14.15:              Åpning av konferansen v/styreleder i Senter for likestilling, Dag G. Aasland

Kl. 14.15 - 15.00:              Tradisjonelle menn og sørlandske verdier v/seniorforsker Dag Ellingsen, Agderforskning

Kl. 15.00 - 15.15:              Spørsmål og diskusjon

Kl. 15.15 - 16.00:              "Oslo - Kristiansand tur/retur - hvor lever man det gode liv?" v/professor Ulla-Britt Lilleaas, Senter for likestilling/UiA

Kl. 16.00 – 16.15:             Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet v/ statssekretær Henriette Westhrin

Kl. 16.15 - 16.30:              Spørsmål og diskusjon

Påmelding

Elektronisk påmelding innen 12. november på følgende lenke: https://eras.uia.no/reg.php?id=231

Last ned invitasjonen ved å klikke på bildet under. Du kan også høyreklikke og velge "Lagre som...".

Det gode liv på Sørlandet og tradisjonelle kjønnsroller

Invitasjon til konferanse


Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no