Diskriminerer uten å vite det

Dr. juris Ronald Craig ved Senter for menneskerettigheter har i sin doktoravhandling om strukturell etnisk diskriminering i arbeidslivet sammenlignet norsk lovgivning og praksis med Canada, USA og Storbritannia. Craig har funnet at Norge henger etter disse landene når det gjelder forpliktenede lovgivining i arbeidet med å hindre og forebygge etnisk diskriminering på arbeidsplassen.

I sin ferske doktoravhandling om systematisk, strukturell etnisk diskriminering i arbeidslivet, etterlyser Craig konkrete tiltak for å hamle opp med den skjulte diskrimineringen. Han har sammenlignet norsk lovgiving og praksis med tilsvarende i land som Canada, USA og Storbritannia.

Craig konstaterer at disse landene gjør mer og har en mer forpliktende lovgiving enn Norge for å hindre og forebygge etnisk diskriminering på arbeidsplassen. Han trekker spesielt frem hvordan man gjennomfører rekruttering og jobbintervju, og mener at mer formelle og åpne rekrutteringskanaler vil gjøre det lettere for dem som står utenfor å komme innenfor.

Les mer om saken på forskning.no

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no