“Dritten under teppet”

Bilde av Kari Henriksen

Stortingsrepresentant Kari Henriksen peker i sitt innlegg på likestilling som et politisk tabu.

Stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Ap skrev et leserinnlegg i FVN 11. januar 2011 med ovenstående tittel. Hun skriver blant annet:

Jeg har vært på politiske møter der møtearrangører sier til meg i forkant av møtet at man ikke bør snakke for mye om likestilling, de dårlige levekårene eller inkludering av etniske minoriteter, for det skaper så mange motreaksjoner.

Innlegget kan leses på FVN's nettsider.

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no