EØS-prosjekt om likestilling under avslutning

Norge har deltatt i et tre-årig EØS-prosjekt i Spania med fokus på tiltak som gjør det mulig å forene familieliv og yrkesliv. KS har vært hovedpartner, men Sørlandet har vært godt representert blant deltagerne; Vest-Agder fylkeskommune, Bærum kommune og de 5 kommunene i Lindesnesregionen, dvs. Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral.

Bilde av Janne Fardal Kristoffersen

Varaordfører i Lindesnes Janne Fardal Kristoffersen (H), er en av de norske politikerne som har deltatt i prosjektet.

Målsettingen med EØS-prosjektet er å bedre mulighetene for å forene familieliv og arbeidsliv, en viktig forutsetning for sosial og økonomisk utvikling. I EU kalles dette ”conciliation” eller ”work life balance”. Spania har lave fødselstall, rundt 1.4 barn per kvinne, i tillegg til høy arbeidsledighet, rundt 20%, opptil 30-40% for unge. Samlet sett skaper dette store demografiske og økonomiske utfordringer på nasjonalt og lokalt nivå både på kort og lang sikt. Spania ser derfor tiltak for å forene arbeidsliv og familieliv som et prioritert felt i et strategisk samfunnsmessig perspektiv, og  Spania har generelt satt likestilling høyt på den politiske dagsorden – både nasjonalt og i EU.

Klikk her for å lese mer om prosjektet.

Prosjektet avsluttes våren 2011 og avslutningen  ble markert med en konferanse i Madrid med 7 norske innledere, inkludert representant for den norske ambassaden i Madrid, Norges EU-delegasjon i Brussel, KS og norske kommuner. Både spanske og norske partnere er fornøyd med prosjektet, og avslutningskonferansen har fått positive oppslag i nyhetsbrevet på nettsiden til EU-delegasjonen, Kommunal Rapport og avisa Lindesnes. Både de spanske partnerne og KS er svært imponert og fornøyd med de norske kommunenes innsats og deltakelse i prosjektet.

Kombinasjonen arbeidsliv og familieliv har hatt stor betydning i Norge, ikke bare for likestilling, men også for samfunnsutvikling og økonomi. Norge har kommet relativt langt på dette feltet, og ligger i teten både når det gjelder fødselstall og arbeidsdeltakelse. Samtidig har vi store utfordringer, blant annet i forbindelse med de aktuelle debattene om bruk av deltid, kontantstøtte, fødselspermisjon og lønnsgap -  med store regionale forskjeller. Dette skaper en basis for gjensidig læring  som har vært svært viktig for prosjektet: Spania har lært av Norge og Norge har lært av Spania. For de norske partnerne har prosjektet representert en mulighet til å øke egen kunnskap og egen kompetanse både om likestilling og balanse arbeidsliv, og om internasjonalt prosjektsamarbeid generelt. Prosjektet har også betydd en mulighet til å sette likestillings på dagsorden lokalt – gjennom studieturer, besøk om møter, som i det vedlagte oppslaget fra avisen Lindesnes. Håndbøkene med konkrete gode eksempler fra spanske og norske kommuner om hvordan man kan legge forholdene til rette for å bedre balansen mellom familieliv og arbeidsliv vil forhåpentligvis være nyttig, ikke bare for Spania og Norge, men også for andre europeiske land.

 

Senter for likestilling
Besøksadresse:
Universitetsveien 25 H
Kristiansand
Universitetet i Agder
Fakturamottak
Postboks 383, Alnabru
0614 Oslo
Fakturaer til Universitetet i Agder skal leveres på EHF-format. Den elektroniske fakturaadressen for EHF-fakturaer er det samme som organisasjonsnummeret: 970546200.
Merkes med referansenr. 1710-55137. Hvis fakturaen sendes fra utlandet, må også landkoden legges inn i adressen. Den elektroniske fakturaadressen blir da: 9908:970546200.
Dersom fakturaen er knyttet til en bestilling fra Universitetet i Agder, må ordrenummeret (9 sifre) legges inn som fakturareferanse.
Dersom den ikke er knyttet til en bestilling med ordrenummer, må 4-sifret kode legges inn som referanse. Kontaktpunkt for spørsmål om fakturaer og purringer: regnskap(at)uia.no